Glob Vanalar

Bir milin ucuna bağlı klapenin, akışkan geçiş deliğinin üstüne oturtulması veya kaldırılması ile akışkan geçişini kesip, açarak görevlerini yerine getirirler.

Genel Sistem Dizaynı Glob vanaları ‘’Bolted Bonnet’’ ve ‘’Pressure Seal’’ olarak iki kısımda çözüme sunuyor. Genel Sistem Dizaynı Glob Vanalarda çözümlerini Emerson, JC, Newco Cameron ve Walworth markaları ile sunar.

Emerson Glob vanalar, kullanıcalara yüksek performans ve güvenirlik sağlar. Emerson, büyükten küçüğe, sıcaktan soğuğa, genelden şiddetli uygulamalara kadar bir dizi uyuglamada ihtiyaçlarınızı çözmeye yardımcı olur. İzolasyon uygulamalarında glob vana olarak EMERSON, kendi alt markalarından Sempell ve Yarway ile çözümler sağlar.

Walworth ‘’bolted bonnet’’ ve ‘pressure seal’’ olarak çözümleri bulunmaktadır. Çok geniş gövde malzemesi ve iç trim malzemesine ve proses basıncına sahip olduğu için çalışma alanları çok fazladır. Walworth, ‘’API600’’, ‘’API602’’ve ‘’API603’’ uygunlukları bulunmaktadır

Newco Cameron markası da ‘’bolted bonnet’’ ve ‘’pressure seal’’ için çeşitli çözümler sunmaktadır. Cast Steel, Forged Steel ve Stainless Steel olarak çözümler sunan Newco aynı zamanda çok geniş vana boyutlarına ve iç trim malzeme çeşitlerine sahiptir. Newco glob vananın akış karakteristiği tekrarlanabilir, çeşitli açıklarda tutarlı ve kolay kontrol edilebilir.

JC marka glob vanalar ‘’pressure seal’’ ve bolted bonnet için yüksek kalitede çözümler sağlar.  JC glob vanalar geniş çalışma basıncı aralığı ve malzeme çeşitliliği ile birçok uygulamada çözümler sağlar.