GSD Endüstriyel Gaz Türbinleri Eksoz Susturucuları

Doğal Gaz Enerji Santrallarının Gaz Türbinlerinin eksoz çıkışlarına eklenmesi gereken ekipmanlardan biri de her türbine uygun tasarlanarak üretilmesi  gereken özel susturuculardır (gas turbine exhaust silencers).

Eksoz susturucuları (exhaust silencers), Gaz Türbini  egzozunda ortaya çıkan gürültünün belli bir değerin altına (örneğin 85dB) indirilmesini sağlayan özel imalat ekipmanlarıdır. Her eksoz  susturucusu, aşağıdaki parametreler etrafında özel olarak tasarlanır:

  • Akustik hedefler
  • Akış gereksinimleri
  • Basınç düşüşü
  • Sıcaklık

Gaz Türbini eksoz susturucuları, türbinin eksoz çıkışına, baca ile arasındaki bağlantı hattına veya bacanın içine entegre edilir.

Online PDF