atık ısı kazanları

Atık Isı Kazanları (HRSG)

Atık ısı kazanları, gaz türbinlerindeki yanma sonucu ortaya çıkan egzost gazından faydalı buhar elde edilmesini sağlar. Basit çevrim sistemlerde kullanılan gaz türbini verimi %40 mertebesindedir. Ancak HRSG kullanımı ile bu çevrimin verimi %60-%65 mertebelerine kadar çıkarılabilir. HRSG ile elde edilen buhar proses ısıtmada (kojenerasyon) ya da buhar türbini ile güç üretmede (CCPP) kullanılabilir. GSD, Atık Isı Kazanı (HRSG, Head Recovery Steam Generator) projelerinde Türkiye’de ve dünyada toplam 500’ün üzerinde atık ısı kazanı referansı ile konusunun 1 numaralı firması olan Nooter Eriksen’in resmi lisansörüdür.


Nooter Eriksen kazanlarının teknoloji farkları;

1. Yatay akışlı, doğal sirkülasyonlu, serbest genleşmeli boru tasarımlı

2. 100 MW’ın üzerinde kapasiteli

3. Isı verimi, buhar kalitesi en yüksek düzeyde

4. Daha az maliyet ile daha yüksek kalite

5. Kesintisiz enerji üretimi

6. Uzun vadede olağanüstü düşük işletme maliyeti sağlamayı sürdürmek

GSD, Nooter Eriksen atık ısı kazanlarının üstün özelliklerine kendi mühendislik deneyimlerini de katarak enerji sektörüne en verimli ve kaliteli çözümleri en üst teknoloji ile en ekonomik şekilde sunmaktadır.