Kombine Çevrim Enerji Santralleri (CCPP)

Kombine Çevrim Enerji Santralleri temel olarak; gaz türbini/motoru kullanılarak çıkan yüksek ısılı egzost gazlarının su/buhar çevriminde kullanılarak ek bir enerji üretilmesi prensibine dayanır.

Doğalgaz gaz türbinlerinde yanma odalarında yakılır ve genleşen gaz türbin kanatlarını çevirerek enerji elde edilmesini sağlar. Egzosttan çıkan yaklaşık 550-600 C sıcaklıkta buhar, atık ısı kazanına iletilir. Atık ısı kazanlarında elde edilen buhar, buhar türbinlerine iletilerek, atık ısıdan da tekrar enerji elde edilmesi sağlanır.

Basit çevrimlere kıyasla Kombine Çevrim Enerji Santrallerinde %55-60 verimliliğe ulaşmak mümkündür.

EPC bazında inşaat, mekanik, elektrik, atık ısı kazanı, gaz türbini, buhar türbini dahil anahtar teslimi doğalgaz kombine çevrim santrallerinin kurulması GSD’nin ana faaliyet konusudur.