GSD Endüstriyel Bacalar

Kombine çevrim Doğal Gaz Enerji Santrallarında Gaz Türbinlerinin eksoz çıkışlarında, atık ısı geri kazanım kazanlarıyla arasında (HRSG), yönlendirici damperli bacalar bulunur. Üretilen enerjinin atık ısısının çevre şartlarına ve standartlara uygun olarak atmosfere atılması, her türbine özel olarak tasarlanan özel bacalarla gerçekleşir.

Bacalar gaz türbinlerinin kapasitelerine göre, izolasyonsuz veya iç ve dış izolasyonlu olarak üretilen , susturuculu veya susturucusuz, 2mt den 7 mt çapa kadar, 20-100 mt aralığında yüksekliğe sahip özel imalat ekipmanlarıdır.

Susturucularda olduğu gibi baca imalatında da akustik hedefler, akış gereksinimleri, basınç düşüşü, sıcaklık önemli tasarım parametreleridir.

Kombine Çevrim Doğal Gaz Enerji Santrallarında önemli ekipmanlardan biri olan Atık Isı Geri Kazanım Kazanlarını (HRSG) Gaz Türbini eksoz hattına bağlanması eksoz bacasına entegre edilmiş olan Yönlendirici Damperler aracılığı ile yapılır. Böylece gaz türbini eksozundaki atık ısı, doğrudan atık ısı kazanına aktarılır ve santralın ihtiyacı olan buhar üretilerek buhar türbinine iletilir.

Online PDF