Kontrol Vanaları

İşletmelerde enerji sarf edilerek üretilen ve üretilmiş ısıl enerjiyi taşıyan akışkanlar, sistemin ihtiyacını karşılama doğrultusunda herhangi bir kayba uğramadan amaçlarına uygun taşınmalı ve kontrol edilmelidirler. Otomatik kontrol vanaları, genel olarak bir boru sistemindeki akışkanı istenilen zamanda ve kontrol-emniyet fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde durduran, kısan (ayarlayan) veya akışkana yol vermeye yarayan makine elemanlarıdır. Kontrol vanaları, içinden akışkanın geçtiği kesitin bir tahrik ünitesi tarafından değiştirilebildiği ve böylece içinden geçen akışkan miktarının (debinin) ayarlanmasına veya akışkanın yön değiştirilebilmesine olanak sağlayan vanalardır.

Kontrol vanaları, proses uygulamalarına göre küresel, yüksek performanslı kelebek, glob, segment, eccentric plug kontrol vanaları olarak üretilirler

Genel Sistem Dizaynı kontrol vanaları için çözümü, kendi üretimi olan Indycon glob vanalar ve Emerson vanaları ile sağlamaktadır.

Glob Kontrol
Vanaları

Yüksek Performanslı Kelebek Kontrol Vanaları

Indycon Glob Kontrol Vanası

Küresel Kontrol Vanaları

Segment Vanalar

Eccentric Plug Vanalar