trijenerasyon

Basit Çevrim Enerji Santralleri

Basit çevrim enerji santrallerinde, gaz türbini/motoru kullanılarak enerji eldesi sağlanır. Çıkan egzost gazları direk olarak bacadan atmosfere verilmektedir. 400 C ve üzerindeki baca gazı termal kirliliğe sebep olmakta ve düşük verimlilikleri sebebi ile tercih edilmemektedir. Yüksek sıcaklıktaki egzostun atık ısısından yararlanılmadığı için sadece türbinin elektrik verimi kadar enerji elde edilebilmektedir.