kojenerasyon nedir?

Kojenerasyon

Kojenerasyon, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik neticeler oluşturmaktadır. Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin %70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir. Bu tekniğe “birleşik ısı-güç sistemleri” ya da kısaca “kojenerasyon” diyoruz.Temel olarak elektrik enerjisi üretimi işlemi; kullanılan temel yakıtın yanmasıyla, kimyasal enerjisinin mekanik enerjiye bu enerjinin de jeneratör yardımıyla elektrik enerjisine dönüşmesidir. Yanma ürünü olarak 400- 500 °C sıcaklıktaki egzost gazından ve sistem soğutmasından elde edilen ısıların, ısı değiştiricilerinden geçirilerek buhar veya sıcak su elde edilmesidir.GSD, EPC bazında inşaat, gaz türbini, atık ısı kazanı, mekanik montaj, elektrik montajı dahil anahtar teslimi doğalgaz kojenerasyon santralleri kurmaktadır.

Biogaz Yakıtlı Kojenerasyon Sistemi

Biyogaz organik maddelerin anaerobik (oksijensiz) ortamda, farklı mikroorganizma gruplarının varlığında, biyometanlaştırma süreçleri (havasız bozunma- biyolojik bozunma – mikrobiyal bozunma – anaerobik fermentasyonun kontrollü süreci) ile elde edilen bir gaz karışımıdır. Biyogaza “Bataklık Gazı”, “Gübre Gazı”,”Gobar Gaz” gibi isimler de verilmektedir. Biyogaz; renksiz, yanıcı, ana bileşenleri metan ve karbondioksit olan, az miktarda hidrojen sülfür, azot, oksijen ve karbonmonoksit içeren bir gazdır.Genellikle organik maddenin %40-%60 kadarı biyogaza dönüştürülür. Biyogazın genel bileşimi %60 CH4 ve %40 CO2’den oluşmakta ve ısıl değeri 17-25 MJ/m3’tür.  Geri kalan artık ise kokusuz, gübre olarak kullanmaya uygun bir katı veya sıvı atıktır. Biyogaz uygulamaları sonucunda temiz bir çevreye sahip olunmaktadır. Bu nedenle biyogazı bir bütün olarak düşünmek, hiç tükenmeyecek bir kaynak olarak göz önüne almak, biyogaz konusunda yapılacak çalışmaları organize etmek ülke ekonomisi açısından önemlidir.Biyogaz doğalgazın kullanım alanlarıyla parelel olarak kullanılabilen bir enerji kaynağıdır. Biyogaz kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Doğrudan yakarak ısınma ve ısıtma
  • Motor yakıtı olarak kullanımı suretiyle ulaşım
  • Türbin yakıtı olarak kullanımı ile elektrik üretimi
  • Yakıt pillerinde kullanımı
  • Mevcut doğalgaza katılarak maliyetlerin düşürülmesi
  • Kimyasal maddelerin üretimi sırasında biyogaz kullanımı