Yazar Arşivleri: qibrit

Basınç ve Fark Basınç Ölçme Teknikler ve Transmitterler

Basınç Transmitterleri ve Kullanım Amaçları Basınç bir çok proses değişkeninden biridir. Basınç sıvı ve gazlar moleküler etkileşim nedeniyle içinde bulundukları kabın birim yüzeyine uyguladığı kuvvet olarak açıklanabilir. Bu değişkenin kontrol edilebilmesi iç in ölçülebilir olması gerekir. Basınç transmitterleri, basıncın ölçülmesini ve ölçülen basıncın büyüklüğünü veya değişimini standart bir elektriksel değere çeviren proses enstrümanına verilen isimdir. […]

Kojenerasyon Nedir?

Kojenerasyon

Kojenerasyon Nedir? Yakıt rezervlerinin azaldığı ve rekabetin artmış olduğu dünyada enerji girdilerinde süreklilik kalite ve asgari maliyetleri sağlamakta kaçınılmaz olmuştur. Günümüzde kullanılan ‘enerji yönetimi’ teknikleri çok önemli bir yere sahip olmuştur. Kojenerasyon kısaca hem ısı hem elektrik formlarında aynı sistemden üretilmesidir. Bu iki enerji formunun kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesi daha ekonomiktir. Elektrik üretimi yapan […]

Basınç Emniyet Valfi – Vanası – Ventili

Basınç Emniyet Valfi – Vanası – Ventili Basınç emniyet valfleri  – vanası ve ventili havalı sistemleri veya silobas ile dolum yapıldıktan sonra silolarda veya depolama sistemlerinde silonun emniyetli şekilde çalışmasına olanak sağlamaktadır. Silo basınç emniyet kemerleri dolum esnasında oluşturabilecek basıncın tahliye edilmesini sağlamak, silonun yarılması ve patlamasını engellemektedir. Basınç emniyet valfi siloların boşaltılmasında meydana gelen […]

Coriolis Kütlesel Akış Ölçerler

Coriolis Kütlesel Akış Ölçerler Coriolis ölçüm prenslipleri ilaç, kimya, petrokimya, petrol ve gaz gibi gıda endüstileri alım satım uygulamalarında çok geniş bir alan içerisinde kullanılmaktadır. Coriolis akış ölçerleri temizlik maddeleri ham petrol, bitkisel, hayvansal, silikon yağları, sirke, ketçap, mayonez gazlar ve sıvılaştırılmış gazlar gibi her türlü sıvılarda ölçüm için kullanılır. Aynı zamanda kütlesel akış, yoğunluk […]

DCS (Dağıtık Kontrol Sistemi) Nedir?

DCS (Dağıtık Kontrol Sistemi) Nedir?

DCS (Dağıtık Kontrol Sistemi) Nedir? Günümüzde yaygınlaşan akıllı cihazlar ve sahadaki otobüslerin kullanımı ile ön plana çıkmıştır. Eski sistemine nazaran büyük ve karmaşık olarak endüstriyel süreçlerin etkisi görülebilir. Makileri çalıştıran kontrol sistemi aksine Dağınık kontrol sistemi bir makinede her bölümünün işlemlerini yapan özel denetleyicisi sahibi olmasını ister. Dağıtılmış kontrol sistem mimarisi kontrol kalitesi ve tesis […]

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji Dünyamızın kullandığı yenilebilir enerji kaynakları giderek tükenmektedir. Doğalgaz, petrol, kömür gibi kaynaklar tükenirken aynı zamanda geleceğimizi zorlaştırarak karbon ayak izi gibi izler bırakıyorlar. Yenilenemez enerji kaynakları doğayı tahrip etmesi ile birlikte ülkeler arası krizlere neden olarak insanların günlük hayatlarını negatif olarak etkiliyorlar. Dünyada yaklaşık yüzde 13’ü yani 940 milyon insanın elektriğe erişim bulunmamaktadır. […]

Türkiye’deki Enerji Kaynakları

yenilenebilir enerji kaynakları

Türkiye’deki Enerji Kaynakları Türkiye’de enerji kaynakları yetersizdir, dışa bağımlı durumdadır. Dünyada ise enerji kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfusun artması, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, kaynakların dünyada ciddi şekilde azalmasına ve çevre sorunlarına yol açmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yenilelenebilir enerji kaynaklarından hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga hidrojen vb. gibi enerji […]

LNG Nedir?

lng nedir

LNG Nedir? Doğalgaz, atmosfer basıncında -162°C’a kadar soğutulduğunda yoğuşarak sıvı faza geçmekte ve “Sıvı Doğalgaz” (Liquified Natural Gas) olarak adlandırılmaktadır. Sıvısı fazla olup kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan yakıttır. Tüketimde gaz fazında sunulmaktadır. Sıvı halde saklanabilmektedir ayrıca yüksek miktarda doğalgaz, düşük basınçlar altında hacmi 600 kez küçülterek saklanabilmektedir. Bu özelliği sayesinde doğalgazın boru hatlarıyla taşınmasının […]

Atık Isı Kazanları

atık ısı kazanları

Atık Isı Kazanları Su borulu ve alev duman borulu atık ısı kazanlarının tasarımı, imalatı montajı veren atık duman gazlarının dolaştığı yollar bulunduran kapalı kaplara atık su buharı denir. Kazanlar tek veya çift şeklinde tasarlanabilmektedir. HRGS (Atık Isı Buhar Kazanımı) gaz türbinlerinde sıcak hava ocaklarının arkasında kurulmaktadır. Çevre dostu sistemlerdir sebebi ise işletmelerin maliyetlerini düşürüp, ekonomik […]

Call Now Button