Basınç Ölçme Teknikleri ve Transmitterler

BASINÇ ÖLÇME TEKNİKLERİ ve TRANSMİTTERLER

Hidrolik sistemler yüksek standartlar içerisinde kalabilmek ve bunu çok iyi projelendirme, kalite ve imalat standartlarına uygun tesisat, montaj ve devreye alma gibi işlemlerinin yapılması gerekir. Bütün bunların yapılması durumunda devreye alınmış sistemin rutin olarak performansının değerlendirmeye alınması ve oluşabilecek arızaların önceden tespit edilmesi gibi şartları sağlamak için, hidrolik sistemin özellikle koruyucu ve kestirici mahiyetinde kontrolleri yapılması gibi durumların analiz edilmesi gerekmektedir.

Hidrolik akışkanın sıcaklığı, kirliliği ve debisini ölçen modern ölçüm cihazları ile hidrolik sistemde analiz edilecek değerler izlenebilir, kayıt altına alınabilir, kaydedilen verileri grafik veya tablo olarak çıktı alınabilir. Ve bu kayıt altına alınan verilen bilgisayara kayıt edilerek uzun süreli karşılaştırmalı analizler yapılabilir.

Koruyucu bakım, servis, makine ayarı ve optimizasyonu gibi konularda önemli olan modern ölçüm cihazları test makineleri gibi karmaşık kapalı devre çevirimlerde yaygın kullanılmaktadır.

Basınç Transmitterleri

Gaz yada sıvı formundaki akışkanların basınçlarını ölçmede kullanılarak doğrusal olarak elektrik sinyallerine çevirmede kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar değişik basınç aralıkları ile ölçüm yapabilen çeşitleri de mevcuttur. Mutlak basınç, basınç ve fark basınç olarak üç farklı grupta toplanan ölçüm cihazları konstrüktif açıdan değişiklik gösterme ile birlikte ölçüm metotları ve ölçüm elemanları yönünden birbirinden farklıdır.

Basınç Transmitterlerinin Yapısal Özellikleri

Değişik kimyasal özelliklere sahip sıvı ve gaz formunda akışkanların basınçlarını ölçebilen transmitterlerde ölçüm elemanları olarak basınçlar ile doğrudan direnç değeri değişen piezo-resistive elemanlar veya ince polysilikon film tabakası halinde ölçüm hücreleri kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button